26/9/11

Refleksjonsnotat

Under kompetansemål språklæring skal følgende punkt vurderes

Språklæring:

Anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk

Refleksjonen skal ikke være lang!
Dette er en uformell vurdering, dvs dere får kommentar:

Elevene skriver refleksjonsnotat om hva de har lært og erfart i arbeidet med diktanalyse: Skriv på norsk. Notatet skal inneholde konkrete refleksjoner om

a) hvordan de har anvendt det nye vokabularet.

b) hvilken opplevelse de har hatt i møtet med et annet kulturuttrykk

c) hvordan de har forbedret eget språk gjennom å tilegne seg et mer abstrakt vokabular, og å kunne uttrykke seg om abstrakte begreper.


Legges ut på bloggen.